Reklamace a řešení problémů

Balíček byl při převzetí příjemcem poškozený, jaký je postup?

Pokud Příjemce zjistí, že mu byl doručen balíček, který má viditelně poškozený obal, je povinen jeho stav neprodleně nejdříve fotograficky zdokumentovat ještě před otevřením. Když posléze zjistí, že obsah balíčku byl taky poškozen, je povinen rovněž pořídit průkazné fotografie poškození obsahu balíčku. Tyto záznamy je pak nutné připojit k reklamačnímu formuláři. Za pořízení záznamu a jednání ve věci reklamace odpovídá Odesílatel, reklamační formulář však může podat i Příjemce. Po důkladném prozkoumání reklamace naší zákaznickou podporou bude navržen Odesílateli další postup, který může zahrnovat například vrácení peněz za službu, nebo i jinou formu kompenzace. Více naleznete také zde.

Zpět
info@penguinbox.cz +420 702 00 13 14