Reklamace a řešení problémů

Kdy bude nevyzvednutý balíček doručen zpátky odesílateli?

Pokud si příjemce doručený balíček nevyzvedne a ani neprodlouží lhůtu pro vyzvednutí, bude balíček vrácen odesílateli zpátky do Penguin Boxu, do kterého balíček vkládal. V tomto případě negarantujeme dobu dodání, standardně však do 14 dnů ode dne vypršení lhůty pro Příjemce na vyzvednutí. 
Odesílatel bude informován SMS zprávou o možnosti vyzvednutí, jakmile bude balíček doručen do výchozího Penguin Boxu. Odesílatel pak má standardní lhůtu 24 hod. na vyzvednutí. Pokud zásilku ve stanovené lhůtě nevyzvedne, bude zásilka považována za nedoručitelnou.

Zpět
info@penguinbox.cz +420 702 00 13 14