Věci vyloučené z přepravy Penguin Logistic

I. Úvodní ustanovení 

Tento dokument stanoví obecná omezení kladená na přepravované Zásilky prostřednictvím služby Penguin Logistic v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami

 

II. Vyloučené věci z přepravy obecně 

Z přepravy a úschovy prostřednictvím služby Penguin Logistic jsou vyloučeny věci obecně nebezpečné, věci, které mohou poškozovat majetek provozovatele služby, majetek a zdraví zákazníků a třetích osob.  

 

III. Příkladný výčet věcí vyloučených z přepravy 

Z přepravy a úschovy prostřednictvím služby Penguin Logistic jsou vyloučeny zejména: 

 • potraviny podléhající rychlé zkáze
 • výbušniny, těkavé a vysocehořlavé látky, pyrotechnika
 • palné zbraně
 • předměty z drahých kovů, drahé kameny, klenoty, šperky
 • hotové peníze, platební karty, cenné papíry, šeky, poukázky
 • osobní doklady (pas, občanský průkaz, řidičský průkaz)
 • věci zvláštní obliby, věci sběratelské nebo historické hodnoty
 • jedy a nebezpečné chemikálie (kyseliny, zásady)
 • děti, živá nebo mrtvá zvířata, části těl
 • drogy, omamné látky, psychotropní látky a prekurzory
 • lékařský odpad, injekční stříkačky a jehly, biologický odpad
 • jakékoliv kapaliny a led
 • zásilky s hodnotou vyšší než 20.000,- Kč
 • alkohol a alkoholické nápoje
 • cigarety a tabákové výrobky

Porušení výše uvedeného zákazu a výluk zakládá odpovědnost Příkazce za případně vzniklou škodu a vylučuje odpovědnost Zasílatele za škodu na Zásilce nebo její ztrátě. 

 

Platnost od 22.04.2021

 

« Zpět na právní dokumenty

info@penguinbox.cz +420 702 00 13 14