Požadavky na balení a označování zásilek Penguin Logistic režim "Zasílatelství"

I. Úvodní ustanovení 

Tento dokument stanoví požadavky na balení zásilek a jejich označování při předání k přepravě prostřednictvím služby Penguin Logistic v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami

 

II. Požadavky na obal 

Zásilka musí být zabalena v pevném obalu, který bude chránit zásilku před jejím poškozením při manipulaci a při její přepravě. Obal musí být zajištěn proti náhodnému otevření. Obal musí odpovídat charakteru, povaze, hmotnosti, tvaru a velikosti zásilky s přihlédnutím k ukládání zásilek na sebe při převozu. Obal musí být schopen odolat možnému krátkodobému vystavení povětrnostním podmínkám (déšť, sníh, zvýšená vlhkost vzduchu) při manipulaci se Zásilkou při jejím vkládání do Schránky nebo vyzvednutí ze Schránky. 

 

III. Označení zásilky  

Při zahájení přepravy vložením zásilky do Penguin Boxu Příkazcem musí být zásilka čitelně označena alespoň z jedné strany v pravém dolním rohu nejméně těmito údaji: 

číslo zásilky (ID) vygenerované při zadání objednávky v Aplikaci prostřednictvím Webových stránek www.penguinbox.cz 

Shora uvedené minimální označení Zásilky je možné nahradit vytisknutým a řádně nalepeným štítkem na obal Zásilky, který je automaticky vygenerován Aplikací na Webových stránkách www.penguinbox.cz po přijetí objednávky a jejím zaplacení Příkazcem.

 

 

Platnost od 24.11.2020

 

« Zpět na právní dokumenty

info@penguinbox.cz +420 702 00 13 14